Hân Hoan Chào Đón Quí Vị Quan Khách, các Niên Trưởng cùng tất cả các Chiến Hữu đến với Cuốn Bút Ký Chiến trường: "Trên Vòm Trời Lửa Đạn"

Saturday, April 16, 2011

Hình ảnh buổi ra mắt sách: "Trên Vòm Trời Lửa Đạn"


 No comments: