Hân Hoan Chào Đón Quí Vị Quan Khách, các Niên Trưởng cùng tất cả các Chiến Hữu đến với Cuốn Bút Ký Chiến trường: "Trên Vòm Trời Lửa Đạn"

Friday, February 15, 2013

Giới Thiệu Sách


Tập sách gồm những bài viết về những phi vụ đẫm máu nhất trong giai đoạn chiến tranh 
Việt Nam lên đến cao độ, cũng như những chuyện vui buồn bên lề của một 
Hoa Tiêu Trực Thăng Võ Trang thuộc Phi Đoàn 215 Thần Tượng, 
Không Đoàn 62 Chiến Thuật, Sư Đoàn II. Sách dày trên
bốn trăm trang được trình bày mỹ thuật 
với nhiều hình ảnh màu 
và đen trắng.